Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

Seminarium om nya e-Privacy-förordningen 

Stockholm 19 april

EU-kommissionen föreslår ändringar i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation från 2002.Förslaget, som kompletterar dataskyddsförordningen avseende hantering av personuppgifter i elektroniska kommunikationstjänster, omfattar inte bara traditionella telekomtjänster utan även ”nya” aktörer som WhatsApp och Facebook Messenger. Den nya förordningen innehåller bl a regler om metadata, cookies, spam och tillsyn. Tanken är att reglerna ska träda i kraft samtidigt som dataskyddsförordningen, dvs den 25 maj 2018. 

Vad innebär ändringarna för organisationer som hanterar personuppgifter och andra typer av data och hur förhåller regelverken sig till varandra? För att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera frågor relaterade till ämnet välkomnar vi: 

Björn Johansson Heigis, partner vid Roschier advokatbyrå och ansvarig för byråns verksamhetsgrupp för personuppgifts- och digitaliseringsfrågor.   

Anders Lindell, jurist vid Post- och Telestyrelsen, som arbetar med tillämpningen av den nuvarande regleringen och med förhandlingarna av den nya förordningen

Michaela Angonius, head of group regulatory affairs  Telia Company med ansvar för bland annat e-privacy och dataskyddsfrågor

Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2, Stockholm
Datum: Onsdagen den 19 april 2017
Registrering och fika: 16:30
Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar.

Avgift:

Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 kr (exklusive moms)

Anmäl dig här senast den 18 april 2017 

Följ oss gärna på LinkedInFacebook och Twitter för uppdateringar om Forum för Dataskydds verksamhet och om kommande seminarier.

 _______________________________________________________________________

Dataskyddsombudet i praktiken - En gedigen utbildning för dataskyddsombud 


2016 har varit ett fantastiskt år på många sätt. Den europeiska dataskyddsreformen materialiserade sig just som vi gick in i 2016 och året fortsatte med ett otroligt intensivt fokus och arbete i många organisationer för att förstå och säkerställa datahanteringen.

För Forum för Dataskydds del välkomnade vi många nya medlemmar och vi tog ett stort steg i vår egen historia genom att lansera den första internationella dataskyddskonferensen i Stockholm. Det gick lysande, vi fick fantastisk respons och det gav mersmak! Så, givetvis planerar vi för en ny konferens den 23-24 oktober 2017.

Nu kommer nästa nyhet! Vi inleder det nya året med att tillsammans med LegalWorks lansera en gedigen utbildning i fem moduler för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen. Är du nyfiken? Gå in och läs mer under fliken "Utbildning för dataskyddsombud" i menyn till vänster! Där kan du även anmäla dig till utbildningen.

Från styrelsens sida vill vi framföra ett varmt tack till alla våra medlemmar och andra som har engagerat sig i verksamheten under året, mött upp och diskuterat och som tillsammans med oss har fokuserat på integritets- och dataskyddsfrågor i Stockholm, i Göteborg och i Norden. Vi ser fram emot ett otroligt spännande 2017!

God Jul och Gott Nytt År!

Forum för Dataskydd

______________________________________