Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

Seminariet är fullt!
Nästa event är sommarmingel den 21 juni, välkommen då!


Viktig info!
Vi har bytt lokal för detta evenemang! Välkomna till Bygget konferens, Norrlandsgatan 11!

Seminarium om dataskyddsutredningens förslag till dataskyddslag 

Stockholm 23 maj

Den kommande dataskyddsförordningen ska kompletteras med nationella regler. Dataskyddsutredningen har undersökt vilka föreskrifter, sanktioner, kompletterande bestämmelser om exempelvis känsliga personuppgifter som bör införas. Reglerna ska ta hänsyn till och hitta balans mellan skyddet för den personliga integriteten och företagens och andras behov av att behandla personuppgifter. Vi är stolta att kunna bjuda in till ett seminarium med utredaren och justitierådet Inga-Lill Askersjö.

Med: 

Inga-Lill Askersjö, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare rättschef vid Skatteverket och särskild utredare i Dataskyddsutredningen.

Staffan Wikell, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, expert i Dataskyddsutredningen.

Caroline Olstedt Carlström, Vice President Privacy hos Klarna och ordförande Forum för Dataskydd, expert i Dataskyddsutredningen.

Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, expert i Dataskyddsutredningen.

Samtalet modereras av Karl-Fredrik Björklund, advokat vid Advokatfirman Carler och vice ordförande för Forum för Dataskydd.

Datum: Tisdagen den 23 maj 2017
Plats: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, 4 tr., Stockholm
Registrering och fika: 16:30

Seminarium kl. 17:00 - 19:30

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar.

Avgift:
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
No-show: 300 kr (exklusive moms)


Anmäl dig senast den 22 maj 2017 genom att fylla i formuläret på http://www.dpforum.se/Anmaelan-till-kurs/seminarium/

Välkommen! /Forum för Dataskydd

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dataskyddsombudet i praktiken - En gedigen utbildning för dataskyddsombud 


2016 har varit ett fantastiskt år på många sätt. Den europeiska dataskyddsreformen materialiserade sig just som vi gick in i 2016 och året fortsatte med ett otroligt intensivt fokus och arbete i många organisationer för att förstå och säkerställa datahanteringen.

För Forum för Dataskydds del välkomnade vi många nya medlemmar och vi tog ett stort steg i vår egen historia genom att lansera den första internationella dataskyddskonferensen i Stockholm. Det gick lysande, vi fick fantastisk respons och det gav mersmak! Så, givetvis planerar vi för en ny konferens den 23-24 oktober 2017.

Nu kommer nästa nyhet! Vi inleder det nya året med att tillsammans med LegalWorks lansera en gedigen utbildning i fem moduler för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen. Är du nyfiken? Gå in och läs mer under fliken "Utbildning för dataskyddsombud" i menyn till vänster! Där kan du även anmäla dig till utbildningen.

Från styrelsens sida vill vi framföra ett varmt tack till alla våra medlemmar och andra som har engagerat sig i verksamheten under året, mött upp och diskuterat och som tillsammans med oss har fokuserat på integritets- och dataskyddsfrågor i Stockholm, i Göteborg och i Norden. Vi ser fram emot ett otroligt spännande 2017!

God Jul och Gott Nytt År!

Forum för Dataskydd

______________________________________