Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

Göteborgssektionens andra seminarium 

Våren 2016 startade Forum för Dataskydd en avdelning i Göteborg. Forum för Dataskydd bjuder in till Göteborgssektionens andra seminarium den 2 juni. När safe harbor och privacy shield ifrågasätts kan modellklausulerna vara ett alternativ. Men när kan de tillämpas? Och hur tillämpas modellklausuler när det finns flera biträden eller underbiträden i flera led? 

Plats: Setterwalls advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg 

Datum: Torsdagen den 2 juni
Registrering och fika kl. 16:30
Seminarium: Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:00  OSA senast den 30 maj 2016 

Anmäl dig till seminariet här 


Privacy by design, strategiskt kunnande mm.

I samarbete med IAPP KnowledgeNet bjuder Forum för Dataskydd in till extrainsatt nätverkstillfälle den 25 maj 2016. Temat för nätverksträffen är dataskyddsombudens roll i förändring. Vi kommer att diskutera s k privacy engineering och hur man kan bygga processerna i den egna verksamheten samt tala om behovet av även strategisk förståelse och förändring, påverkan på affärsmodeller etc. 

Privacy engineering is an emerging discipline within the software and information systems domain, aiming to provide tools and techniques such that the engineered systems provide acceptable levels of privacy. Dr Ian Oliver will address this from a high-level perspective, talk a bit about the gap between lawyers and developers and how to think when closing the gap.

Plats: Nordea, Mäster Samuelsgatan 17

Datum: Onsdagen den 25 maj
Registrering och fika kl. 16:30
Seminarium: Programstart
kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:00

 

OSA senast måndagen den 23 maj 2016

Anmäl dig till seminariet här

 

 

 

 

Kursdag 25 april 2016

Hundra sidor privacy policy och tre-fyra kryssrutor eller klickbara ikoner? Hur kommer kraven på information och samtycke i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, att omsättas i praktiken? Vad innebär en transparent och lättbegriplig information och hur inhämtas en otvetydig viljeyttring? Detta och mycket mer fördjupar vi oss i under denna endagsutbildning där vi jämför dagens och morgondagens krav på informationsgivning och samtycke. 
 
Välkommen att delta i Forum för Dataskydds utbildningsdag som vänder sig till personer som arbetar såväl på företag som på myndigheter, statliga eller kommunala, och inte minst inom frivilligorganisationer.

Plats: Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm
 
Datum: Tisdag 5 april 
Registrering samt fika kl. 09:00
Programstart kl. 09:30 avslutas ca kl. 17:15

OSA senast fredag den 1 april! 

Läs mer och anmäl dig här 

 

Seminarium 21 mars 2016 i Göteborg 

Sedan hösten 2015 har Forum för Dataskydd diskuterat möjligheten att starta upp en avdelning i Göteborg. Nu är det klart och vi lanserar härmed vår Göteborgssektion! Det här är en milstolpe för Forum för Dataskydd och mycket väsentligt i arbetet med att synliggöra vikten av dataskyddsarbetet i alla organisationer. För att fira detta bjuder Forum för Dataskydd härmed in till Göteborgssektionens första seminarium den 21 mars.
 

Seminariets tema är "Personuppgiftsombudets nya roll" 

Plats: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29 i Göteborg 

Datum: Måndagen den 21 mars
Registrering och fika kl. 16:30
Seminarium: Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30

Läs mer och anmäl dig här 

Seminarium 25 februari 2016

Frukostseminarium med temat "Är mina personuppgifter viktiga?". Vi kommer att diskutera användarperspektivet, rätten till radering etc - såväl under nuvarande regelverk som GDPR - den nya förordningen. 

Plats: DLA Piper
Kungsgatan 9 i Stockholm

Tid: den 25 februari 
Registrering och fika kl. 08:30
Programstart ca kl. 08:40 avslutas ca kl. 10:00

Läs mer och anmäl dig här 

 

Tack för årets första seminarium!

Den förändrade PuO rollen och Internationella Dataskyddsdagen 

Den 28 januari hölls årets första seminarium där den förändrade PuO rollen diskuterades och den Internationella Dataskyddsdagen uppmärksammades. Seminariet hölls på Moretime och fortsatte sedan till Grill för mingel och nätverkstillfälle. Eftermiddagen och kvällen var mycket lyckad och bjöd på många intressanta diskussioner. Tack alla som deltog! 


 

God Jul och Gott Nytt År önskar Forum för Dataskydd!

Nedan finner ni datum för kommande seminarier för våren 2016

  • Torsdag 28 januari, kl. 15:00 - 17:00 
  • Torsdag 25 februari, kl. 08:30 - 10:00 (Frukostmöte)
  • Tisdag 5 april, kl. 09:30 - 16:30 (Utbildningsdag) 
  • Torsdag 12 maj, kl. 11:00 - 13:00 
  • Torsdag 16 juni, kl. 16:30 - 19:30 (Mingel) 

Läs mer här!

Välkommen på glöggmingel!

Snart är det gångna året slut och Forum för Dataskydd vill passa på att bjuda in dig och en kollega till vårt årliga glöggmingel. 
Vi kommer att blicka tillbaka på året som har gått och ladda upp för ett nytt och spännande 2016. Dessutom kommer vi att få ta del av två spännande presentationer

Plats: Advokatfirman Lindahl
Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm
 
Datum: Måndagen den 7 december
Kl 16.30 - ca kl 19.30
 
Seminarieavgift: Avgiftsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Kom och mingla med oss!

Kursdag om den nya uppgiftsskyddsförordningen tisdagen den 24 november

Missa inte Forum för Dataskydds kursdag som kommer att ägnas åt den nya uppgiftskyddsförordningen.

Plats: Kungstornen Konferens
Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm

Datum:Tisdagen den 24 november
Programstart kl. 10.00 avslutas ca. kl. 17.00.

Läs mer och anmäl dig här

 

Seminarium 3 november 2015 i Göteborg 

Internet of Things. Vi diskuterar utmaningarna med självstyrande bilar och automatiska saker i hemmet. Allt från fordonsbranschen till hemtjänsten.

Plats: Göteborg

Datum: Tisdagen den 24 november 2015
Programstart kl. 09.30 och avslutas ca 16.30

Läs mer och anmäl dig här.

Seminarium 5 oktober 2015

Hur får man en organisation att faktiskt bryta invanda beteenden och tankesätt? Hur får man en organisation att förstå och bry sig om integritetsfrågor? 

Kom och delta på Forum för Dataskydds seminarium om Change management.
 

Plats: Advokatfirman Carler, Norrlandsgatan 11 Stockholm.

Datum: Måndagen den 5 oktober 2015
Registrering och fika kl. 16.30
Programstart kl. 17.00-19.30

Läs mer och anmäl dig här.

Seminarium 7 september 2015.

Välkommen på höstens första seminarium där vi kommer att diskutera Informationssäkerhet i vården - en lägesrapport av styrning och uppföljning

Plats: Roschier Advokatbyrå AB
Blasieholmsgatan 4, Stockholm

Datum: Måndag 7 september
Registrering och fika kl 16.30
Programstart kl 17.00-19.30

Läs mer och anmäl dig här.

Kommande seminarier

  • Måndag 7 september, 16.30 - 19.30
  • Måndag 5 oktober, 16.60 - 19.30
  • Tisdag 3 november, 16.30 - 19.30 (Göteborg)
  • Tisdag 24 november, 09.30 - 16.30 (Kursdag)
  • Måndag 7 december, 16.30 - 19.30 (Göggmingel)

 Sommarmingel i Stockholm.

Tisdag 16 juni bjuder vi in till Forumets årliga sommarmingel. 

Kom och låt oss bjuda dig och en kollega på en svalkande drink samt tilltugg för att fira in sommarvärmen. Passa på att träffa  andra PuOs i ditt nätverk! 

Plats: Hotellet, Trädgården. Linnègatan 18, Stockholm
Tid: kl 17.00.
 

Har du inte anmält dig? Anmälan kan ske i mån av plats, skicka då ett mail till info@dpforum.se. 

Valberedningen.

Valberedningen är nu igång med att bereda förslag till styrelseledamöter för det kommande året och emotser intresseanmälningar.

Om du är intresserad, skicka gärna ditt förslag med motivering till lotta.kavtaradze@telia.com.

Valberedningen består av:

Lotta Kavtaradze, sammankallande, lotta.kavtaradze@telia.com
Peter Müller, peter.muller@uppsala.se
Fikret Zahirovic, fikret.zahirovic@klarna.se

Seminarium i Göteborg.

 

Forumet expanderar och lanserar sitt första nätverkstillfälle i Göteborg.

Vi rivstartar i Göteborg med inget mindre än de brännande frågorna kring informationssäkerhet, EU:s lagförslag och molntjänster.

 

Internationella Data Protection Day.

28 januari firar Forum för Dataskydd den internationella dataskyddsdagen (Privacy Day).


Med anledning av detta kommer vi att träffas över en lunch i Stockholm
. Ta med en kollega och kom och mingla med oss!

Stort tack.

Tack till alla, som i samband med Forumets samarbete med Datainspektionen, anmälde sitt intresse av att delta i målgruppsundersökningen.

Vi är glada över den fantastiska responsen och att så många anmälde sitt intresse. Vi kan således konstatera det vi redan visste, att det råder ett stort engagemang bland våra medlemmar! Processen är nu avslutad och Datainspektionen kommer inom kort att påbörja sina intervjuer. Vi kommer att publicera resultatet av DIs arbete, så snart det är klart.