Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

Seminarium den 22 mars i Göteborg – Nordisk utblick

  

Idag kan vi se att dataskyddsfrågor hanteras väldigt olika inom EU/EES till följd utav att det tidigare direktivet implementerats väldigt olika i medlemsländerna. Med införandet utav Dataskyddsförordningen (GDPR) är nu förväntningarna stora på en enhetlig tillämpning som ska gynna företagandet och samarbetet mellan länderna. Men hur ser det egentligen ut i våra grannländer, hur arbetar de med införandet utav förordningen och vad fokuserar de på? Under kvällen kommer vi att få höra Vibeke Henriques Johansson och Emese Bogya berätta senaste nytt ifrån Danmark och Norge, följt utav diskussion och nätverkande.

Vibeke Henriques Johansson, Advokat på Forsikring & Pension (Danska Försäkringsförbundet) kommer att berätta om hur Danmark hanterar Dataskyddsförordningen och hur långt man har kommit. Hon kommer också att prata om försäkringsbranschen och vilka ämnen som prioriteras där och hur dessa hanteras både nationellt och i Insurance Europe (t.ex  kring dataportabilitet, profilering etc.).   

Emese Bogya, Data Protection Consultant på Transcendent Group Norge kommer att berätta om hur Norge hanterar Dataskyddsförordningen, vad Datatilsynet arbetar med för frågor och hur de ser på förordningen. Emese kommer också att berätta om vilka utmaningar man har i Norge, illustrerat med erfarenheter ifrån hennes arbete med att hjälpa norska bolag implementera regelverket.

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar.

Plats: Transcendent Group Väst, Trädgårdsgatan 3, 411 08 Göteborg
Datum: Onsdagen den 22 mars 2017
Registrering och fika: 16:30
Seminarium: Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30
Seminarieavgift:
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 kr (exklusive moms)
Anmäl dig senast fredagen den 17 mars 2017 under fliken  "Anmälan till kurs/seminarium" i menyn till vänster.

Välkommen!

_______________________________________________________________________

Dataskyddsombudet i praktiken - En gedigen utbildning för dataskyddsombud 


2016 har varit ett fantastiskt år på många sätt. Den europeiska dataskyddsreformen materialiserade sig just som vi gick in i 2016 och året fortsatte med ett otroligt intensivt fokus och arbete i många organisationer för att förstå och säkerställa datahanteringen.

För Forum för Dataskydds del välkomnade vi många nya medlemmar och vi tog ett stort steg i vår egen historia genom att lansera den första internationella dataskyddskonferensen i Stockholm. Det gick lysande, vi fick fantastisk respons och det gav mersmak! Så, givetvis planerar vi för en ny konferens den 23-24 oktober 2017.

Nu kommer nästa nyhet! Vi inleder det nya året med att tillsammans med LegalWorks lansera en gedigen utbildning i fem moduler för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen. Är du nyfiken? Gå in och läs mer under fliken "Utbildning för dataskyddsombud" i menyn till vänster! Där kan du även anmäla dig till utbildningen.

Från styrelsens sida vill vi framföra ett varmt tack till alla våra medlemmar och andra som har engagerat sig i verksamheten under året, mött upp och diskuterat och som tillsammans med oss har fokuserat på integritets- och dataskyddsfrågor i Stockholm, i Göteborg och i Norden. Vi ser fram emot ett otroligt spännande 2017!

God Jul och Gott Nytt År!

Forum för Dataskydd

______________________________________