Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

Privacy Arena den 24 oktober 2016 

I maj 2018 ska den nya EU-förordningen om dataskydd börja tillämpas. Förordningen medför en total reformering av allt europeiskt dataskyddsarbete och öppnar bl a för kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte följs. Globalt står vi också inför omfattande utmaningar och närmast på dagordningen står implementering av Privacy Shield.

Tid och plats:
Måndagen den 24 oktober 2016 
kl 9.30 – 17.00 i Stockholm,
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.

Mer information och anmälan